< Basistraining praktijkopleider beveiliging | Boek nu

Basistraining Beveiliging in de Zorg

Deze eendaagse basistraining richt zich op beveiliger die in een zorginstelling (gaat) werken.

Inleiding

Werken als beveiliger in een zorginstelling wijkt af van andere objecten. Zo krijgt u te maken met specifieke wet- en regelgeving en wordt reguliere wetgeving in de zorg anders uitgevoerd. Daarnaast is de privacy van patiënten en cliënten in deze sector van het grootste belang (denk aan medische dossiers) en het is dan ook noodzakelijk hoe hier mee om te gaan als beveiliger. Daarnaast krijgt u te maken met zorgterminologie en kan u worden ingezet voor diverse zorgtaken. 

Voor wie

De gediplomeerde beveiliger.

Gediplomeerde Beveiligers hebben een diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) of een gelijkwaardig diploma. In de Rpbr  (Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) staat welke diploma's gelijkwaardig zijn.

Programma

In deze basistraining worden de hoofdlijnen behandeld uit het lesmateriaal dat aansluit op het SVPB-examen Beveiliging in de zorg. Dit examen bestaat uit drie onderdelen. De theorie-examens basis- en vakkennis en praktijkopdrachten met afsluitend een praktijkexamen. Portfolio-opdrachten (voorwaardelijk voor het praktijkexamen) moeten zelfstandig online worden uitgevoerd*. Werkervaring in de zorg is relevant voor het succesvol afronden van het laatste examenonderdeel.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training:
•    Wet- en regelgeving. Wat zijn de wettelijke kaders als u ter ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel? En wat doet u als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
•    Weerbaarheid. Hoe gaat u om met verschillende vormen van agressie? En hoe gaat u om met (uw eigen) emoties?
•    Ondersteuning bieden bij zorgtaken. Wat is uw rol en wat zijn uw bevoegdheden? Bijvoorbeeld hoe te handelen bij vrijheidsbeperkende interventies.
•    Omgaan met privacy(wetgeving). Hoe gaat u om met medische dossiers (AVG)?
•    Handelen bij (grootschalige) incidenten tot continuïteitsstoringen. Hoe wordt zorgvraag en -aanbod op elkaar afgestemd? Wat is uw rol bij incidenten en calamiteiten?

 

* In uw uitnodiging ontvangt u twee weken voor de trainingsdatum een link met wachtwoord naar onze digitale leeromgeving. Deze digitale leeromgeving hoort bij het lesboek Beveiliging in de zorg. Met deze blended lesmethode kunt u zich optimaal voorbereiden op de examenonderdelen.

Praktisch

We houden een minimum van 8 en maximum van 12 deelnemers aan voor deze training.

De training vindt plaats in ons trainingscentrum in Amersfoort. Zorg dat u een halfuur voor de training aanwezig bent. De training is inclusief koffie, thee, water en een lunch. Kijk voor meer informatie op de contactpagina.

Kosten

De training kost € 450 exclusief BTW per deelnemer. Deze prijs is exclusief SVPB-examen.

Graag uw aandacht voor het volgende:

 De cursist kan alleen deelnemen aan de training als de betaling vooraf is voldaan. Let op: geen betaling betekent niet dat de inschrijving kosteloos wordt geannuleerd. De kosten blijven staan als u niet tijdig annuleert. Zie hiervoor onze voorwaarden.

Data