Onze kennis delen we graag 

We hebben bij eX:plain veel kennis in huis waardoor we u kunnen adviseren en begeleiden. Bijvoorbeeld het trainen en coachen van uw praktijkopleiders, zodat stages meer rendement opleveren voor uw branche of organisatie. 

Beroepsgerichte trainingen 

Onze trainingen hebben twee dingen gemeen: ze zijn praktijkgericht en efficiënt. Onderwerpen uit de training kunt u of kan uw werknemer direct toepassen in de praktijk. En als werkgever hoeft u uw medewerker nooit langer dan 2 dagen te missen vanwege een training. 

Trainingen praktijkopleiders Veiligheid 

Dit zijn onze trainingen voor praktijkbegeleiders die mbo-stagiaires begeleiden voor een geüniformeerd beroep. We trainen deze begeleiders in het maken van een stageplanning en werkafspraken en om de juiste begeleidingsmomenten te kiezen. Een structuur waarbinnen een mbo-stagiair kan groeien en het rendement voor het bedrijf maximaal is. Deze training bieden we aan voor de sectoren Beveiliging, Publieke Veiligheid en Defensie. 

Praktijkopleiders binnen de particuliere beveiliging zijn, conform de aanvullende voorwaarden van het erkenningsreglement van SBB, verplicht deze ééndaagse basistraining te volgen. Na deze training wordt de praktijkopleider verder ondersteund door de KBD-adviseur. Hierover worden afspraken gemaakt met de contactpersoon binnen het stagebedrijf en met de praktijkopleider. 

Onze open trainingen worden gehouden in ons eigen trainingscentrum in Amersfoort, op loopafstand van Station Schothorst. Het minimum aantal deelnemers voor deze training is 8, het maximum is 12. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om incompany trainingen te verzorgen.

Bovendien verzorgen we uitsluitend in geval van Corona maatregelen een aantal trainingen ook online. Hiervoor houden we een groepsgrootte aan van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Op al onze trainingen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Opvragen heruitgifte/duplicaat certificaat

Voor het opvragen van een heruitgifte van uw certificaat, bijvoorbeeld als er een verkeerde naam of geboortedatum is opgegeven bij uw inschrijving, of voor het opvragen van een duplicaat, als u uw 1e certificaat bent kwijtgeraakt, berekenen wij € 46,00 (is excl BTW) administratiekosten.

U kunt een mailtje sturen naar trainingen@explain.nl met een verzoek voor duplicaat/ heruitgifte en dan krijgt u van ons verder instructies. Als u de factuur heeft voldaan, krijgt u uw heruitgifte/ duplicaat certificaat per mail toegezonden.

Annuleren inschrijving

Wanneer u uw inschrijving wil annuleren hanteren wij de voorwaarden, zoals genoemd op pagina 5 van onze inschrijfvoorwaarden, waar u mee akkoord bent gegaan tijdens uw inschrijvingsproces.

Inschrijven op een open training

Als een training niet op onze website staat, kunnen er geen deelnemers worden ingeschreven. Wij werken niet met wachtlijsten of reserveringen. Wij raden u aan om later nog eens op onze website te kijken als de datums die nu gepubliceerd zijn u niet uitkomen. Een deelnemer (of contactpersoon) dient de inschrijving zélf te doen en is zélf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Onze backoffice doet geen inschrijvingen omdat de deelnemer zelf (of de contactpersoon) akkoord dient te gaan met onze (inschrijf-)voorwaarden.