< Basistraining praktijkopleider beveiliging | Boek nu

Training Beveiliging in de Zorg

Deze tweedaagse training richt zich op beveiligers die in de zorg (gaan) werken.

Inleiding:

Het hoofddoel van een beveiliger in de zorg is 'het mede mogelijk maken van het leveren van zorg'. Werken als beveiliger in de zorg wijkt af van andere werkplekken. Zo krijgt u in de zorg te maken met specifieke wet- en regelgeving en wordt reguliere wetgeving in de zorg anders uitgevoerd. Ook is de privacy van patiënten in deze sector van het grootste belang (denk aan medische dossiers). Daarnaast krijgt u te maken met zorgterminologie en kan u worden ingezet voor diverse zorgtaken. 

Voor wie:

U bent gediplomeerd Beveiliger.

Programma:

Dag 1:

 • Professioneel beveiligen in de zorg. Wat zijn de wettelijke kaders als u ter ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel?
 • Correct omgaan met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wat doet u als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
 • Veilig werken. Hoe gaat u om met emoties?

Dag 2:

 • Weerbaarheid. Hoe gaat u om met de verschillende vormen van agressie?
 • Ondersteunend handelen bij vrijheidsbeperkende interventies. Wat is uw rol en wat zijn uw bevoegdheden?
 • Veilig omgaan met patiëntgegevens. Hoe gaat u om met medische dossiers (AVG)? 
 • Hoe stemt u zorgaanbod en zorgvraag af? Wat is uw rol als beveiliger bij grootschalige incidenten of continuïteitsstoringen?

Na de training:

 • Kunt u als beveiliger zorginstellingen ondersteunen in het leveren van de goede en veilige zorg.
 • Kunt u werken binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wvggz, Wzd en de Wet BIG.
 • Kunt u op een verantwoordelijke wijze omgaan patiëntgegevens.
 • Kunt u handelen volgens de convenanten tussen zorginstellingen, politie en justitie.
 • Lukt het u veilig werken binnen zorginstellingen, rekening houdend met specifieke arbeidsrisico’s, zoals besmettingen.

 

De training bereidt voor op het SVPB-examen. Dit examen bestaat uit drie onderdelen. De theorie-examens basis- en vakkennis en praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg met afsluitend een praktijkexamen. Werkervaring in de zorg is relevant voor het succesvol afronden van het laatste examenonderdeel.

Praktisch:

De training vindt plaats in ons examencentrum in Amersfoort. Inclusief lunch. Kijk voor meer informatie op de contactpagina. Zorg dat u een halfuur voor de training aanwezig bent.

De investering:

Uw investering bedraagt € 560, exclusief btw. En exclusief SVPB-examen.

De cursus heeft een minimaal aantal van 8 en maximaal 12 deelnemers.

 Graag uw aandacht voor het volgende:

 •  U kunt alleen deelnemen aan de cursus als de betaling vooraf is voldaan.
 • U ontvangt de factuur 35 dagen voor de cursusdatum op het door u opgegeven factuuradres. Controleer dit adres daarom goed.

Data